peeju.8k.com          โซโลมอน  โทรศัพท์ยุคใหม่สำหรับคุณ
 
               ท่องเที่ยวไปกับการรถไฟ สนุก ประหยัด ได้ความรู้ และปลอดภัย
  เลือกเดินทางได้ทั้งแบบ ไปเช้า-เย็นกลับ และพักค้างคืน
2-3 คืน

         เดินทางแบบ เช้าไป-เย็นกลับ    ทุกวันเสาร์ , อาทิตย์ และวันหยุดนขัตฤกษ์

น้ำตกไทรโยคน้อย ( น้ำตกเขาพัง )
ออกจากสถานีกรุงเทพเวลา 06.30 น. หยุดนมัสการพระปฐมเจดีย์ 40 นาที หยุดสะพานข้ามแม่น้ำแคว 30 นาที ถึงสถานีน้ำตก เวลา 11.30 น. เดินทางโดยรถยนต์เล็กไปน้ำตกไทรโยคน้อย (ระยะทางประมาณ 3 กม.)พักผ่อนเล่นน้ำตามอัธยาศัยประมาณ    3 ชั่วโมงรถไฟออกจากสถานีน้ำตกเวลา   14.40น.  หยุดให้ชมสุสานทหารพันธมิตรประมาณ   45  นาทีออกจากสถานี กาญจนบุรี   เวลา 17.00 น.  ถึงสถานีกรุงเทพเวลา 19.50 น.
อัตราค่าโดยสาร    ชั้นธรรมดา ผู้ใหญ่ 100 บาท เด็ก 60 บาท   ชั้นปรับอากาศ ผู้ใหญ่ 200 บาท เด็ก 120 บาท
หรือจะใช้บริการของบริษัท ฟาร์อีสท์ จำกัด   จัดบริการเครื่องดื่มบนรถไฟอาหารกลางวัน รถยนต์รับ-ส่ง จากสถานีรถไฟไปน้ำตก
อัตราค่าบริการรวมค่าโดยสารรถไฟ ชั้นธรรมดา ผู้ใหญ่ 295 บาท เด็ก 255 บาทชั้นปรับอากาศ    ผู้ใหญ่ 395 บาท เด็ก 315 บาท

ล่องแพเมืองกาญจน์ฯ
ออกจากสถานีกรุงเทพเวลา 06.30 น. หยุดนมัสการพระปฐมเจดีย์ 40 นาที หยุดสะพานข้ามแม่น้ำแคว 30 นาทีนำลงแพขนาดใหญ่  ชมลำน้ำแควใหญ่ แควน้อย แม่น้ำแม่กลองชมพิพิธภัณฑ์สงครามโลกที่วัดไชยชุมพลชนะสงครามจัดเลี้ยงอาหารกลางวันบนแพชมสุสานเขาช่องไก่ ถ้ำเขาปูน กลับถึงหน้าเมืองกาญจน์ฯ พาชมสุสานทหารพันธมิตรออกจากสถานีกาญจนบุรีเวลา 17.00 น. ถึงสถานีกรุงเทพเวลา 19.50 น.
อัตราค่าบริการรวมค่าโดยสารรถไฟ ชั้นธรรมดา ผู้ใหญ่ 450 บาท เด็ก 410 บาทชั้นปรับอากาศ ผู้ใหญ่ 550 บาท เด็ก 470 บาท

น้ำตกเอราวัณ – เขื่อนศรีนครินทร์
ออกจากสถานีกรุงเทพเวลา 06.30 น. หยุดนมัสการพระปฐมเจดีย์ 40 นาที หยุดสะพานข้ามแม่น้ำแคว 30 นาทีนำขึ้นรถยนต์พาชมเขื่อนศรีนครินทร์  จัดเลี้ยงอาหารกลางวันเดินทางไปน้ำตกเอราวัณ พักผ่อนเล่นน้ำตามอัธยาศัยกลับถึงเมืองกาญจน์ฯ   พาชมสุสานทหารพันธมิตร    ออกจากกาญจนบุรี 17.00 น.  ถึงสถานีกรุงเทพ 19.50 น.
อัตราค่าบริการรวมค่าโดยสารรถไฟ ชั้นธรรมดา ผู้ใหญ่ 450 บาท เด็ก 410 บาท  ชั้นปรับอากาศ ผู้ใหญ่ 550 บาท เด็ก 470 บาท

ปราสาทเมืองสิงห์ – สะพานมรณะ
ออกจากสถานีกรุงเทพเวลา 06.30 น. หยุดนมัสการพระปฐมเจดีย์ 40 นาที หยุดสะพานข้ามแม่น้ำแคว 30 นาที  ถึงสถานีท่ากิเลน   นำขึ้นรถยนต์ไปชมปราสาทเมืองสิงห์ชมโครงกระดูกมนุษย์โบราณ   จัดเลี้ยงอาหารกลางวันที่  "บ้านริมแคว-แพริมน้ำ"  พักผ่อน เล่นน้ำ พาชมสะพานมรณะ ไหว้พระที่ถ้ำกระแซ  นำขึ้นรถไฟเลียบหน้าผาข้ามสะพานมรณะ กลับถึงสถานีรถไฟกาญจนบุรี    ชมสุสานทหารพันธมิตร 45 นาทีออกจากสถานีกาญจนบุรีเวลา 17.00 น. ถึงสถานีกรุงเทพเวลา 19.50 น.
อัตราค่าบริการรวมค่าโดยสารรถไฟ ชั้นธรรมดา ผู้ใหญ่ 390 บาท เด็ก 350 บาท   ชั้นปรับอากาศ ผู้ใหญ่ 490 บาท เด็ก 410 บาท

ตลาดน้ำดำเนินสะดวก - ราชบุรี
ออกจากสถานีกรุงเทพเวลา 06.30 น. หยุดนมัสการพระปฐมเจดีย์ 40 นาที  ถึงสถานีราชบุรี 09.32 น. ขึ้นรถยนต์-ลงเรือชมตลาดน้ำ จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน  ชมโรงงานปั้นโอ่ง ถ้ำเขาบิน วัดหนองหอย กินอาหารเจ ไหว้เจ้าแม่กวนอิม  แวะชมความงามที่เขางู ออกจากราชบุรีเวลา 17.21 น. ถึงสถานีกรุงเทพเวลา 19.50 น.
อัตราค่าบริการรวมค่าโดยสารรถไฟ ผู้ใหญ่ 460 บาท เด็ก 420 บาท

หาดชะอำ เพชรบุรี
ออกจากสถานีกรุงเทพเวลา 06.30 น. หยุดนมัสการพระปฐมเจดีย์ 40 นาที  ถึงสถานีเพชรบุรี 10.07 น.    ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า    พาชมพระราชวังเขาวัง  พระที่นั่งมฤคทายวัน เลี้ยงอาหารกลางวัน พักผ่อนเล่นน้ำที่หาดชะอำประมาณ  2 ชั่วโมง  ออกจากสถานีรถไฟชะอำเวลา 15.56 น. ถึงสถานีกรุงเทพเวลา 19.50 น.
อัตราค่าบริการรวมค่าโดยสารรถไฟ ผู้ใหญ่ 480 บาท เด็ก 440 บาท

ชายทะเลหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
ออกจากสถานีกรุงเทพเวลา 06.30 น. หยุดนมัสการพระปฐมเจดีย์ 40 นาที  ถึงสถานีหัวหินเวลา 10.55 น.  พักผ่อนเล่นน้ำที่ชายทะเลหัวหินประมาณ 4 ชั่วโมง  เที่ยวกลับออกจากหัวหินเวลา 15.35 น. ถึงสถานีกรุงเทพเวลา 19.50 น.
อัตราค่าโดยสารรถไฟ ผู้ใหญ่ 100 บาท เด็ก 60 บาท

อยุธยา – บางปะอิน – บางไทร
ออกจากสถานีกรุงเทพเวลา 08.20 น. ถึงสถานีอยุธยาเวลา 09.43 น. มัคคุเทศก์  ของบริษัท ริเวอร์ซัน จำกัด  นำขึ้นรถยนต์เดินทางไปชมวัดมหาธาตุ วัดหน้าพระเมรุ  เดินทางไปพระราชวังบางปะอิน ชมพระที่นั่งไอยสวรรย์ทิพยอาสน์ พาลงเรือ  ริเวอร์ซันที่ท่าเรือชัยยุทธ ศุนย์ศิลปาชีพบางไทร จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์  กว่า 10 ชนิด ผ่านวัดไผ่ล้อม เกาะเกร็ด วัดเฉลิมพระเกียรติ พระบรมมหาราชวัง  วัดอรุณ ระหว่างที่นั่งชมทิวทัศน์บนเรือมีบริการ อาหารว่าง ชา กาแฟ กลับถึง
ท่าเทียบเรือศูนย์สรรพสินค้าริเวอร์ซันซิตี้เวลา 16.30 น.
อัตราค่าบริการรวมค่าโดยสารรถไฟและค่าเรือ ผู้ใหญ่ 1,911 บาท เด็ก 1,316 บาท

   **********************************************
           เดินทางแบบ พักค้างคืน    เดินทางวันศุกร์  และ วันเสาร์

บ้านริมแคว - แพริมน้ำ  (จัดทุกวันเสาร์)
ออกจากสถานีกรุงเทพเวลา 06.30 น.  หยุดนมัสการพระปฐมเจดีย์ 40 นาที  หยุดสะพานแม่น้ำแคว 30 นาที  ถึงสถานีน้ำตกเวลา 11.30 น. นำขึ้นรถยนต์ไปน้ำตกเขาพัง (ระยะทางประมาณ 3 กม.) รับประทานอาหาร  พักผ่อนตามอัธยาศัย   (ค่าอาหาร และค่ารถยนต์เล็ก ไป – กลับ  นักท่องเที่ยวต้องออกเอง)  รถไฟออกจาก  สถานีน้ำตกเวลา 14.40 น.  ถึงป้ายหยุดรถสะพานถ้ำกระแซ  นำลงเรือข้ามฟากเข้าที่พัก   "บ้านริมแคว - แพริมน้ำ"   (ห้องพักมีหลายขนาดแล้วแต่กลุ่มของนักท่องเที่ยว)    เริ่มสนุกและตื่นเต้น    กับการล่องแพ    (รับรองความปลอดภัยมีเสื้อชูชีพให้ใส่ทุกท่าน)  ผู้ที่ไม่ชอบล่องแพ  สามารถนั่งเรือไปกับคณะได้    จัดเลี้ยงอาหารเย็นเป็นมื้อแรก  พร้อมการเล่นเกมส์และปัญหาชิงรางวัลมากมาย มีบรรยายประวัติของการสร้างทางสายมรณะต่อด้วยการเล่นแค้มป์ไฟ   โดยทีมวิทยากรระดับมืออาชีพ  จัดเลี้ยงข้าวต้มรอบดึก และสนุกสุดเหวี่ยงกับดีสโก    จนถึงเวลา 24.00 น.  พักผ่อนหลับนอน รุ่งเช้าหลังอาหารเช้า   พาลงเรือไปชมถ้ำเชลย จากนั้นกลับที่พัก    จัดเลี้ยงอาหารกลางวันนำขึ้นรถไฟที่ป้ายหยุดรถสะพาน      ถ้ำกระแซเวลา 13.37 น.        ถึงสถานีธนบุรีเวลา 17.40 น.
อัตราค่าบริการ   ชั้นธรรมดา ผู้ใหญ่ 980 บาท   เด็ก 780 บาท ชั้นปรับอากาศ ผู้ใหญ่ 1,080 บาท  เด็ก 840 บาท (รวมค่าที่พัก อาหาร 4 มื้อ ประกันอุบัติเหตุ)


อุบลราชธานี – นครพนม - มุกดาหาร – ศรีสะเกษ  (จัดทุกวันศุกร์ ตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป)
รถด่วนอุบลราชธานีออกจากกรุงเทพวันศุกร์ เวลา 21.00 น. (รถนอนชั้น 2 ปรับอากาศ)  ถึงอุบลราชธานีเช้าวันเสาร์ 7.20 น.เข้าที่พัก รับประทาน  อาหารเช้าเดินทางไป จ.มุกดาหาร  ชมความงามที่ภูผาเทิบและต่อไปยัง จ.นครพนม นมัสการพระธาตุพนม แวะซื้อของฝากริมน้ำโขง กลับที่พัก จ.อุบลราชธานี พักผ่อนตามอัธยาศัย เช้าวันอาทิตย์เดินทางไปยัง จ.ศรีสะเกษ  ชมผามออีแดง และปราสาทหินชายแดนไทย-กัมพูชา นมัสการหลวงพ่อโต หลวงปู่เครื่องชมปราสาทหินวัดสระกำแพงใหญ่    อาหารมื้อเย็นแบบพาแลง    และการแสดงพื้นเมือง  ขึ้นรถไฟที่ศรีสะเกษ เวลา 19.15 น. ถึงกรุงเทพ เช้าวันจันทร์ 05.20 น.
อัตราค่าบริการ ผู้ใหญ่ 4,432 บาท เด็ก 4,072 บาท (รวมค่ารถไฟ ที่พัก อาหาร 6 มื้อ  ประกันอุบัติเหตุ)


ลาว นครเวียงจันทน์ หนองคาย   (จัดทุกวันศุกร์ ตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป)
รถไฟออกจากสถานีกรุงเทพเวลา 20.30 น. ถึงหนองคายเวลา 08.40 น. เข้าที่พักที่โรงแรมฮอลิเดย์อินท์ พักห้องละ 2 ท่าน รับประทานอาหารเช้าตามอัธยาศัย    พาข้ามแม่น้ำโขง สะพานมิตรภาพไทย - ลาว  มุ่งสู่นครเวียงจันทน์  ชมพิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว  ชมอนุสรณ์ประตูชัย ชมวัดพระธาตุหลวง   วัดศรีสะเกษ   ซื้อสินค้านานาชาติที่ตลาดนครเวียงจันทน์   เดินทางกลับที่พักที่หนองคาย   รุ่งเข้าเดินทางไปบ้านเชียง  ชมการทอผ้าขิดที่สวยงาม   ศาลาแก้วกู่  นมัสการหลวงพ่อพระใส  เดินทางกลับกรุงเทพฯโดยขบวนรถด่วน ออกเวลา 18.35 น. ถึงกรุงเทพฯเวลา 06.10 น.
อัตราค่าบริการ ผู้ใหญ่ 5,126 บาท เด็ก 4,888 บาท (รวมค่าเดินทาง ที่พัก อาหาร 5 มื้อ ประกันอุบัติเหตุ )


ปราสาทหินพิมาย ไทรงาม ด่านเกวียน นครราชสีมา  (ทุกวันเสาร์ตั้งแต่ 10 คน ขึ้นไป)
รถไฟออกจากสถานีกรุงเทพเวลา 08.20 น.    ถึงนครราชสีมาเวลา 12.21 น. พาชมอุทธยานประวัติศาสตร์ปราสาทหินพิมาย   ชมไทรงามดินแดนแห่งอมตะนิยายตื่นตาตื่นใจ กับความลี้ลับของแห่งโบราณคดีบ้านปราสาทที่มีอายุกว่า 3,000 ปี   ท่องราตรีเมืองย่าโม  รุ่งเช้าเดินทางเข้าหมู่บ้านด่านเกวียนแหล่งเครื่องปั้นดินเผา ชมวัดศาลาลอย  เดินทางกลับกรุงเทพโดยขบวนรถดีเซลราง  ออกเวลา 11.26 น.    ถึงกรุงเทพ เวลา 15.50 น.  
อัตราค่าบริการ ผู้ใหญ่ 2,120 บาท เด็ก 2,006 บาท (รวมค่าเดินทาง ที่พัก อาหาร 4 มื้อ   ประกันอุบัติเหตุ )


ชายแดนไทย - พม่า   (จัดทุกวันเสาร์)
ออกจากสถานีกรุงเทพเวลา 06.30 น. หยุดนมัสการพระปฐมเจดีย์ 40 นาที หยุดสะพานแม่น้ำแคว 30 นาที   ถึงป้ายหยุดรถสะพาน ถ้ำกระแซ  นำนักท่องเที่ยวข้ามฝั่งไปรีสอร์ท   "บ้านริมแคว – แพริมน้ำ"   รับประทานอาหารกลางวันพักผ่อนตามอัธยาศัย  จากนั้นเดินทาง    โดยรถตู้ปรับอากาศ V I P แวะชมเขื่อนเขาแหลมเดินทางต่อไปยังอำเภอสังขละบุรี นมัสการหลวงพ่ออุตตมะที่วัดวังวิเวการาม  ชมศิลปมอญ  เจดีย์พุทธคยาจำลอง  และพระพุทธรูปหินอ่อนที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันตกจากนั้นนำนักท่องเที่ยวเดินทางสู่ชายแดนไทย – พม่า ที่ด่านเจดีย์สามองค์ เข้าสู่ที่พัก "ทรี พาโกด้า รีสอร์ท"  รับประทานอาหารเย็นชมการแสดงระบำพื้นเมือง มอญ พม่า พักผ่อนตามอัธยาศัยรุ่งเช้ารับประทานอาหารแล้วเดินทางไปด่านเจดีย์สามองค์   ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองเข้าสู่ประเทศพม่า  ที่เมืองพญาตองซู ชมและซื้อเครื่องไม้ต่างๆและสินค้าพื้นเมืองของพม่า เดินทางกลับประเทศไทย    เข้าที่พักเก็บของเตรียมตัวเดินทางกลับ   รับประทานอาหารกลางวัน   เดินทางกลับถึงกาญจนบุรี   รับประทานอาหารเย็น    ออกจากกาญจนบุรีเวลา 19.00 น.ถึงสถานีรถไฟหัวลำโพง   21.00 น.
อ้ตราค่าบริการ ชั้นธรรมดา ผู้ใหญ่ 1,880 บาท เด็ก 1,700 บาท   ชั้นปรับอากาศ   ผู้ใหญ่ 1,980 บาท เด็ก 1,760 บาท  (รวมค่าที่พัก อาหาร 4 มื้อ ประกันอุบัติเหตุ)


ล่องใต้เที่ยวไทย - ไปเก็นติ้ง   (จัดทุกวันเสาร์หรือวันหยุดราชการอื่นๆ)
วันแรก ออกจากสถานีกรุงเทพเวลา 14.00 น. มัคคุเทศก์ของบริษัทฯให้การต้อนรับบนขบวนรถ
วันที่สอง
ถึงสถานีหาดใหญ่เวลา 06.52 น. เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศเข้ามาเลเซีย ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา ชมทัศนียภาพสองข้างทางบนถนน MOTER WAY รับประทานอาหารตามอัธยาศัยที่ร้านริมทางบนเส้นทางสายMOTER WAY ผ่านรัฐเปรัคกาลันตัน และรัฐสรังงอ แวะชมถ้ำอีโปร์ที่รัฐเปรัคถึงสถานี   SKY WAY   เขตพื้นที่เก็นติ้งไฮแลนด์     นำนักท่องเที่ยวนั่งกระเช้าไฟฟ้า สัมผัสปุยเมฆหมอกหนาทึบและอากาศบริสุทธิ์อันหนาวเย็นลอยขึ้นสู่เก็นติ้ง  ถึงโรงแรม KENTING HOTEL นำเข้าที่พัก รับประทานอาหารค่ำที่ห้องอาหารกำปง และร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม รับประทานอาหารเช้าที่ลอบบี้เทอเรส หลังจากนั้นนำเที่ยวชมกรุงกัวลาลัมเปอร์  ร้านนาฬิกาปลอดภาษี อนุสาวรีย์ทหารอาสา ผ่านพระราชวังสุลต่าน และจตุรัสเมอเรก้า ซึ่งเป็นจุดที่ได้ประกาศอิสระภาพของประเทศมาเลเซีย รับประทานอาหารตามอัธยาศัย เลือกชมและซื้อสินค้า ณ ศูนย์การค้า LOTTEN , ISETAN หรือ สุไหงหวัง ประมาณ 1 ชั่วโมง ได้เวลาเดินทางขึ้นเก็นติ้งเที่ยวชมสถานที่ THEME PARK ทั้ง IN DOOR และ OUT DOOR พบกับสวนสนุกในร่ม  และกลางแจ้ง มีเครื่องเล่นมากมายให้นักท่องเที่ยวได้เล่นตามอิสระ หลังจากนั้นรับประทานอาหารค่ำที่รีสอร์ทคาเฟ่
วันที่สี่รับประทานอาหารเช้าที่คอฟฟี่เทอเรส เสร็จแล้วพร้อมกันที่ลอบบี้ ออกเดินทางสู่หาดใหญ่ รับประทานอาหารตามอัธยาศัยที่ร้านอาหารริมทางบนเส้นทาง MOTER WAY    ถึงจังโหลนเลือกชมซื้อสินค้าปลอดภาษี แล้วเดินทางสู่สถานีรถไฟหาดใหญ่ ออกเดินทางจากสถานีรถไฟหาดใหญ่  เวลา 17.40 น.
วันที่ห้า ถึงสถานีกรุงเทพเวลา 11.10 น. โดยสวัสดิภาพ
อัตราค่าบริการ ผู้ใหญ่ เตียงบน 5,475 บาท เตียงล่าง 5,545 บาท เด็ก เตียงบน 5,303 บาท   เตียงล่าง 5,373 บาท (เด็กนอนกับผู้ใหญ่ 5,053 บาท)


  ติดต่อซื้อตั๋วล่วงหน้าได้ด้วยตนเอง ที่
ห้องจำหน่ายตั๋วล่วงหน้า สถานีกรุงเทพ
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. ทุกวัน ( ไม่รับจองทางโทรศัพท์ )
หรือที่สถานีรถไฟทุกแห่ง
สอบถามที่นั่งว่าง หรือ รายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 225-0300 ต่อ 5217 หรือ 225-696